DWIE SYTUACJE – KTÓRA JEST TWOJA?

Ojcowska rozmowa mentoringowa to rodzaj konsultacji, które można podzielić na trzy kroki. Pierwszy to dokładne wysłuchanie. Drugi to dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Trzeci to szukanie optymalnego rozwiązania. Taką rozmowę można też nazwać indywidualnymi konsultacjami. A proszą o nie przeważnie mężczyźni w jednym z dwóch typów sytuacji.

1/ Mężczyźni w kryzysie rodzinnym.
> Ich zaangażowanie poza domem (najczęściej w pracę) było na tyle duże, że zabrakło czasu dla rodziny, czego konsekwencje dziś odczuwają.
> Dlatego potrzebują dobrze zobaczyć swoją sytuację rodzinną i znaleźć pomysły jak ją poprawić.

2/ Mężczyźni w kryzysie zawodowym.
> Konfrontują się z wyzwaniami w związku ze swoją pracą zawodową, ale mając świadomość wartości jaką daje im rodzina, chcą sprostać tym wyzwaniu bez uszczerbku na życiu rodzinnym.
> Dlatego potrzebują podnieść swoją skuteczność zawodową, w zgodzie z wartościami rodzinnymi.

Inaczej mówiąc, są to sytuacje (czasem subtelne, czasem bardzo poważne), w których dany mężczyzna doświadczył zachwiania równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym. Nie jest mu jednak potrzebna pomoc terapeutyczna, ale towarzyszenie drugiej osoby wspierającej wypracowanie strategii skutecznego stawienia czoła wyzwaniom.

Z perspektywy końca życia, nawet niewielkie poprawienie relacji z własnymi dziećmi jest cenniejsze niż wszystkie zawodowe dowody uznania razem wzięte!

INDYWIDUALNE KONSULTACJE – CZYLI CO?

Każda sytuacja jest inna i wymaga innego podejścia. A jednak najczęściej współpraca rozpoczyna się od pierwszej krótkiej rozmowy. Wstępnie omawiamy na niej zagadnienia, z którymi przychodzisz. Sprawdzamy, czy jest przestrzeń do współpracy. To spotkanie służy obu stronom do podjęcia decyzji o ewentualnych dalszych spotkaniach i warunkach na jakich będą się odbywać.

Następnie odbywają się kolejne spotkania. Najczęściej jest ich około sześć, jednak rzadko kiedy mniej niż trzy i więcej niż dziewięć. Spotkania odbywają się co dwa-trzy tygodnie – częstotliwość zależna jest od obszaru pracy. Spotkanie trwa 90 minut i odbywa się zdalnie (przez telefon lub aplikację do wideo-konferencji).

Koszt konsultacji/mentoringu ustalamy wspólnie w czasie pierwszego spotkania. Jest on zależny między innymi od ilości spotkań, sposobu płatności i indywidualnej sytuacji.

WARTOŚĆ – CO Z TEGO BĘDZIESZ MIAŁ?

W procesie konsultacji do których Cię zapraszam korzystam z narzędzi coachingowych i mentoringowych – w kombinacji zależnej od Twojej sytuacji i potrzeb. Pracuję obiektywnymi i mierzalnymi metodami sprawdzonymi w biznesie, których celem jest wspieranie ludzi w wyzwaniach stojących przed nimi.

Moją rolą jest pomoc w określeniu mierzalnego celu, wypracowaniu realistycznego planu i pomoc w jego realizacji. Mogę obiecać Ci 100% wsparcie i gotowość szukania nieszablonowych rozwiązań, które pomogą osiągnąć Twoje cele. Jednak ich ostateczna realizacja zależna jest wyłącznie od Ciebie.

Choć ostateczna skuteczność jest zależna od Ciebie, to z doświadczenia wiem, że regularna praca z konsultantem lub coachem kilkakrotnie przyśpiesza działania. Sprawia, że są o wiele bardziej przemyślane i zwiększa prawdopodobieństwo doprowadzenia spraw do pożądanego celu.

Chcesz się umówić na ojcowskie konsultacje?
Napisz na: zawodojciec(at)gmail.com

SYTUACJE SPECJALNE – TATA NA ZAKRĘCIE!

Wśród osób proszących o indywidualne spotkanie są mężczyźni, których życie znalazło się na ostrym zakręcie. Okoliczności mogą być różne, ale jedne z najczęstszych dotyczą rozwodu.

Ojcowie, którzy znaleźli się w takiej sytuacji odkrywają, że potrzebne jest im natychmiastowe wejście na ścieżkę rodzicielskiego rozwoju. Nie chcą jednak czekać na kolejną edycję odbywających się co pół roku warsztatów MISJA TATA i mają przekonanie, że bardziej potrzebne jest im podejście indywidualne niż praca grupowa.

Równocześnie ważne jest dla nich otrzymanie zaświadczenia o przejściu indywidualnego programu rozwoju rodzicielskiego, który otrzymują na zakończenie współpracy.

DLACZEGO WARTO ZE MNĄ PRACOWAĆ?

Osoby, które decydują się na współpracę w pierwszej kolejności robią to dlatego, że cenią sobie mój styl komunikacji i mój sposób myślenia, który znają z warsztatów, audycji, tekstów itp. Ważny argumentem jest dla nich połączenie sfery zawodową, z rodzicielstwem.

Zawodowo chodzi tu o moje doświadczenie trenera biznesu. Praca na sali szkoleniowej z osobami dorosłymi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Prowadzenie szkoleń z zarządzania projektami, które łączą zagadnienia twarde i miękkie. Te kwestie są dla nich dowodem, że dobrze rozumiem realia pracy zawodowej.

Ojcowsko uznają za ważne doświadczenie mojej nieco większej rodziny (2+4). Organizowania i prowadzenia warsztatów dla ojców. Oraz prowadzenia od 2016 roku cotygodniowej audycji dla rodziców w Polskim Radiu.

Z pewnością te kwestie są ważne. Dla mnie najważniejsze w pracy z drugą osobą jest to, że przeszedłem kurs coachingowy dający mi kompetencje do indywidualnej pracy rozwojowej. A także studia podyplomowe z coachingu i mentoringu w czasie których doskonalę swoje umiejętności.

Chcesz się umówić na ojcowskie konsultacje?
Napisz na: zawodojciec(at)gmail.com