DWIE SYTUACJE – KTÓRA JEST TWOJA?

O indywidualne konsultacje przeważnie proszą mnie mężczyźni w jednym z dwóch typów sytuacji.

1/ Potrzebują dobrze zobaczyć swoją sytuację rodzinną i możliwości jak ją poprawić. Dlaczego? Bo ich zaangażowanie w pracę często było na tyle duże, że zabrakło czasu dla rodziny, czego konsekwencje dziś odczuwają…

2/ Ich celem jest podnieść swoją skuteczność zawodową, w zgodzie z wartościami rodzinnymi. Dlaczego? Bo napotkali na wyzwania związane ze swoją pracą zawodową, ale mając świadomość wartości jaką daje im rodzina, chcą sprostać wyzwaniu bez uszczerbku na życiu rodzinnym.

Inaczej mówiąc, są to sytuacje (czasem subtelne, czasem bardzo poważne), w których dany mężczyzna doświadczył zachwiania równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym. Nie jest mu jednak potrzebna pomoc terapeutyczna, ale towarzyszenie drugiej osoby wspierającej wypracowanie strategii skutecznego stawienia czoła wyzwaniom.

Z perspektywy końca życia, nawet niewielkie poprawienie relacji z własnymi dziećmi jest cenniejsze niż wszystkie zawodowe dowody uznania razem wzięte!

INDYWIDUALNE KONSULTACJE – CZYLI CO?

Każda sytuacja jest inna i wymaga innego podejścia. A jednak najczęściej współpraca rozpoczyna się od pierwszej (bezpłatnej i trwającą do godziny) rozmowy. Wstępnie omawiamy na niej zagadnienia, z którymi przychodzisz. Sprawdzamy, czy jest przestrzeń do współpracy. To spotkanie służy obu stronom do podjęcia decyzji o ewentualnych dalszych spotkaniach i warunkach na jakich będą się odbywać.

Następnie odbywają się kolejne spotkania. Najczęściej jest ich około sześć, jednak rzadko kiedy mniej niż trzy i więcej niż dziewięć. Spotkania odbywają się co dwa-trzy tygodnie – częstotliwość zależna jest od obszaru pracy. Spotkanie trwa 90 minut i odbywa się zdalnie (przez telefon lub aplikację do wideo-konferencji).

Koszt kolejnych konsultacji ustalamy wspólnie w czasie pierwszego (bezpłatnego) spotkania. Koszt jest zależny między innymi od ilości spotkań, sposobu płatności i indywidualnej sytuacji.

WARTOŚĆ – CO Z TEGO BĘDZIESZ MIAŁ?

W procesie konsultacji do których Cię zapraszam korzystam z narzędzi coachingowych i mentoringowych – w kombinacji zależnej od Twojej sytuacji i potrzeb. Pracuję obiektywnymi i mierzalnymi metodami sprawdzonymi w biznesie, których celem jest wspieranie ludzi w wyzwaniach stojących przed nimi.

Moją rolą jest pomoc w określeniu mierzalnego celu, wypracowaniu realistycznego planu i pomoc w jego realizacji. Mogę obiecać Ci 100% wsparcie i gotowość szukania nieszablonowych rozwiązań, które pomogą osiągnąć Twoje cele. Jednak ich ostateczna realizacja zależna jest wyłącznie od Ciebie.

Choć ostateczna skuteczność jest zależna od Ciebie, to z doświadczenia wiem, że regularna praca z konsultantem lub coachem kilkakrotnie przyśpiesza działania. Sprawia, że są o wiele bardziej przemyślane i zwiększa prawdopodobieństwo doprowadzenia spraw do pożądanego celu.

SYTUACJE SPECJALNE – TATA NA ZAKRĘCIE!

Wśród osób proszących o indywidualne spotkanie są mężczyźni, których życie znalazło się na ostrym zakręcie. Okoliczności mogą być różne, ale jedne z najczęstszych dotyczą rozwodu.

Ojcowie, którzy znaleźli się w takiej sytuacji odkrywają, że potrzebne jest im natychmiastowe wejście na ścieżkę rodzicielskiego rozwoju. Nie chcą jednak czekać na kolejną edycję odbywających się co pół roku warsztatów MISJA TATA i mają przekonanie, że bardziej potrzebne jest im podejście indywidualne niż praca grupowa.

Równocześnie ważne jest dla nich otrzymanie zaświadczenia o przejściu indywidualnego programu rozwoju rodzicielskiego, który otrzymują na zakończenie współpracy.

DLACZEGO WARTO ZE MNĄ PRACOWAĆ?

Osoby, które decydują się na współpracę w pierwszej kolejności robią to dlatego, że cenią sobie mój styl komunikacji i mój sposób myślenia, który znają z warsztatów, audycji, tekstów itp. Ważny argumentem jest dla nich połączenie sfery zawodową, z rodzicielstwem.

Zawodowo chodzi tu o moje doświadczenie trenera biznesu. Praca na sali szkoleniowej z osobami dorosłymi, będącymi specjalistami w swoich dziedzinach. Prowadzenie szkoleń z zarządzania projektami, które łączą zagadnienia twarde i miękkie. Te kwestie są dla nich dowodem, że dobrze rozumiem realia pracy zawodowej.

Ojcowsko uznają za ważne doświadczenie mojej nieco większej rodziny (2+4). Organizowania i prowadzenia warsztatów dla ojców. Oraz prowadzenia od 2016 roku cotygodniowej audycji dla rodziców w Polskim Radiu.

Z pewnością te kwestie są ważne. Dla mnie najważniejsze w pracy z drugą osobą jest to, że przeszedłem kurs coachingowy dający mi kompetencje do indywidualnej pracy rozwojowej. A także studia podyplomowe z coachingu i mentoringu w czasie których doskonalę swoje umiejętności.

Napisz do mnie na: zawodojciec(at)gmail.com
i umów się na pierwsze spotkanie!